Susisiekite su mumis

MIESTO AVARINĖ TARNYBA               MANO KAUNAS

NEMOKAMAS KOKYBĖS TELEFONAS                      KAUNIEČIŲ APTARNAVIMO CENTRAS

8 800 00111                                8 800 20000

Versija neįgaliems

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga. Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kauno švara" asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Asmens duomenų tvarkymo politika.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB "Kauno švara"

Juridinio asmens kodas: 132616649

Buveinės adresas: Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas

Duomenų apsaugos pareigūnas: dap@svara.lt

Klientų informavimo pranešimas: spauskite čia

Redaguota: 2019-04-16