Susisiekite su mumis

Laukelius, pažymėtus * privaloma užpildyti.

Atliekų priėmimas į sąvartyną

Kauno regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos Kauno miesto, Kauno rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse susidarančios nepavojingos komunalinės atliekos.

Kauno regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne leidžiamos naudoti bei šalinti atliekos

Sąvartyne draudžiama šalinti:

 1. Skystas atliekas;
 2. Gyvūninės kilmės atliekas;
 3. Sprogias, oksiduojančias, degias atliekas;
 4. Medicinines atliekas;
 5. Sodų, parkų želdynų tvarkyno atliekas;
 6. Padangas, išskyrus tuos atvejus, kai jos naudojamos kaip sąvartyno konstrukcinės medžiagos;
 7. Pavojingas atliekas, atitinkančias Atliekų tvarkymo tasyklėse nustatytus  pavojingų atliekų kriterijus.

 

Atliekų priėmimas:

 1. Sudarytos sutarties su VŠĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" pagrindu (juridiniams asmenims);
 2. Nesudarius sutarties ir atsiskaitant grynais pinigais už atliekų priėmimą (fiziniams ir juridiniams asmenims)

 

Atliekų priėmimo procedūra:

 1. Atliekas atvežęs vairuotojas privalo pateikti užpildytą Atliekų lydraštį, o jei tai atliekos su asbestu, tai Pavojingų atliekų lydraštį;
 2. Asbesto turinčios atliekos priimamos tvarkingai supakuotos į dvigubus polietileno maišus (šiferyje asbestas yra surištas, todėl jį galima pristatyti nepakuotą į plastiko maišus);
 3. Atliekas atvežusios transporto priemonės sveriamos automatinėmis svarstyklėmis;
 4. Šiukšliavežės važiuoja į eksploatuojamą sąvartyno sekciją ir nurodytoje vietoje išpila atliekas;
 5. Atliekamas vizualus atliekų patikrinimas: atliekų atitikimas vežimo dokumentuose pateiktiems duomenims;
 6. Jeigu nustatoma, kad atliekos yra netinkamos tvarkyti ir šalinti sąvartyne, jos grąžinamos vežėjui
 7. Priėmus atliekas operatorė išrašo sąskaitą-faktūrą;

 

Sąvartyno darbo laikas:

Darbo dienomis:

nuo 7 val. iki 22 val. (atliekos priimamos iš fizinių ir juridinių asmenų iki 19 val.)

Šeštadieniais: nedirba
Sekmadieniais: nedirba

 

Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis:

Tel.nr.: 8-640 35225

Redaguota: 2017-06-27