Susisiekite su mumis

Elektros ir elektroninės įrangos surinkimas

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

Savo klientams siūlome naudotis nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo ir tvarkymo paslaugomis

Elektros ir elektroninė įranga – įranga, apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje. Elektros ir elektroninei įrangai priskiriama įranga, pilnai atitinkanti visus minėtame apibrėžime nustatytus kriterijus:

  • įrangai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, arba tai yra įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus. Tai reiškia, kad be elektros srovės įranga negali atlikti pagrindinių funkcijų;
  • įranga skirta naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei;
  • įranga gali būti priskirta vienai iš dešimties Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793) 1 priede pateiktų elektros ir elektroninės įrangos kategorijų.

Gyventojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali atvežti į sambiųjų atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikšteles Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1aPriėmimas NEMOKAMAS.

Redaguota: 2017-06-27