Susisiekite su mumis

Pavojingų atliekų tvarkymas

UAB "Kauno švara“ turi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kuri suteikia teisę surinkti ir saugoti pavojingas atliekas.

Gyventojai pavojingas atliekas patys gali pristatyti į stambiųjų atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikšteles  Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1a

Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio iš gyventojų priimamos Ašigalio g. 20. Priėmimo laikas: 

  • III - 8.00 - 12.00
  • V  - 8.00 - 12.00

Buityje susidarančios pavojingos atliekos  iš gyventojų  priimamos  nemokamai. Pavojingų ir specifinių atliekų priėmimo iš juridinių asmenų tarifai:

Atliekų sąrašo kodas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą Atliekos pavadinimas

 Mato          vnt.           

Įkainis, EUR/mato vnt. (be PVM) JURIDINIAMS ASMENIMS
16 06 01* Švino akumuliatoriai kg Nemokamai
20 01 21* Dienos šviesos lempos vnt 0,26
16 01 03 Naudotos padangos – iki 118 cm skersmens t 56,28
16 01 03 Naudotos padangos – virš 118 cm skersmens t 117,28
20 01 36 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga , išskyrus 5, 8, 9 kategorijas –tik nepavojingos atliekos kg Nemokamai
15 02 02* Sorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis kg 0,72
16 01 07* Tepalo filtrai kg 0,43
16 01 21* Oro, kuro filtrai kg 0,43

P.s.: atskiru atveju įkainiai gali būti derinami.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Tel. nr.: (8 37) 38 69 49 

el. paštas: antrines@svara.lt

Dėl atliekų, kuriose yra gyvsidabrio:
Tel. nr. (8 37) 
38 74 36;  8-656 54013

Redaguota: 2017-06-27