Susisiekite su mumis

Aukcionas

UAB „Kauno švara“ aukciono būdu (skelbiamo kas 2 mėn.) parduoda įvairias pakuotes paruoštas perdirbimui.

Kviečiame aukcionuose dalyvauti įmones, turinčias teisę perdirbti pakuočių atliekas ir išduoti dokumentus apie tinkamą atliekų sutvarkymą. Daugiau informacijos tel. (8-37)38 69 49

Parduodamos atliekų rūšys:

  • Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (atliekos kodas 15 01 01);
  • Mišraus popieriaus (nerūšiuoto) atliekos (atliekos kodas 20 01 01);
  • Mišraus popieriaus (rūšiuoto) atliekos (atliekos kodas 20 01 01);
  • Plastikinės (spalvoto polietileno) pakuotės atliekos (atliekos kodas 15 01 02 02);
  • Plastikinės (skaidraus polietileno) pakuotės atliekos (atliekos kodas 15 01 02 02);
  • Plastikinės (HDPE) pakuotės atliekos (atliekos kodas 15 01 02 02);
  • Skaidraus PET (polietilentereftalato) pakuotės atliekos (atliekos kodas 15 01 02 02);
  • Spalvoto PET (polietilentereftalato) pakuotės atliekos (atliekos kodas 15 01 02 02);
  • Kombinuotosios pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) atliekos (atliekos kodas 15 01 05 01).
Redaguota: 2019-01-11