Susisiekite su mumis

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Komitetas savo posėdžiuose analizuoja ir vertina įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, svarsto prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms išvengti. Komitetas savo kompetencijos ribose:

  1. Nagrinėja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis bei aplinkybes, parengia ir siūlo įmonės vadovui prevencines priemones jiems išvengti;
  2. Svarsto darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, profesinės rizikos vertinimo rezultatus, nagrinėja darbdavio įgyvendinamas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, teikia pasiūlymus svarstomais klausimais įmonės vadovui;
  3. Nagrinėja darbuotojų privalomų sveikatos tikrinimų orgavizavimą ir rezultatus, teikia pasiūlymus įmonės vadovui dėl prevencinių darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonių.
Redaguota: 2018-03-30