Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Kokybės linija
8 800 00111    8 37 490729
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Skelbiama atranka į UAB „Kauno švara“ valdybos nepriklausomus narius

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 132616649, adresas: Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas, valdybos dviejų nepriklausomų narių pareigas:

vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;

vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo srityje.

Bendrovės valdybos kadencija – 4 metai, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam
visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – VAS), kadencijos pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio VAS diena (bet ne ilgiau nei 4 metai), valdybos narių skaičius – 3, atlygis – nepriklausomam valdybos nariui – 1376 Eur per mėnesį.

Aktualios nuorodos:

Aprašas, pagal kurį bus vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.svara.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: https://www.svara.lt/wp-content/uploads/Strateginis-planas-2020-m..pdf

Kauno miesto savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei ir Bendrovės valdybos nario veiklos sutarties projektas: http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-imones-ir-istaigos/uab-kauno-svara/

VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainė: https://governance.lt/kolegialus-organai/#informavimas

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra UAB „Atticae“.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatai:

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 231 5 ir 7 dalyse nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus;

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus:

2.1. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, pareigas:

2.1.1. ne trumpesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario) įmonėje, turinčioje ne mažiau nei 100 darbuotojų, patirtis;

2.1.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

2.1.3. verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;

2.1.4. įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;

2.2. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo srityje, pareigas:

2.2.1. ne trumpesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario) vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo srityje patirtis;

2.2.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

2.2.3. strateginio planavimo ir analizės žinios.

Pageidautini kandidatų privalumai:

1. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, pareigas:

1.1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis;

1.2. įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas bei taikymo patirtis;

1.3. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.

2. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario turinčio kompetenciją vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo srityje, pareigas – darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  1.  Pasirašyta Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr.1);
  2. Pasirašytas Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
  3. Kandidato gyvenimo aprašymas;
  4. Kandidato motyvacinis laiškas Atrankos komisijai;
  5. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.
  6. Atrankos agentūros atstovų ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 1 d. (imtinai).

Dokumentų pateikimo būdai:

Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) UAB „Atticae“, K. Donelaičio g. 60, BLC verslo centras – 204 kab., LT-44248, Kaunas, nurodant „Atranka į UAB „Kauno švara“ valdybos narius“.

Elektroniniu paštu, adresu: jurgita@attica.lt, nurodant „Atranka į UAB „Kauno švara“ valdybos narius“.

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Kontaktiniai asmenys:

UAB „Atticae“, kontaktinis asmuo: Jurgita Kemežienė, +37064409644, jurgita@attica.lt.

Kauno miesto savivaldybės administracijos kontaktinis asmuo: Gytė Gurskienė, Kauno miesto
savivaldybės administracijos vyr. specialistė, 8 (37) 226682, gyte.gurskiene@kaunas.lt

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
  2. Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);

Share on

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart