Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Kokybės linija
8 800 00111    8 37 490729
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Dėl valstybės tarnautojo atrankos į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ valdybos nario pareigas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja valstybės tarnautojo atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 132616649, adresas: Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas, valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas.

Bendrovės valdybos kadencija – 4 metai, valdybos narių skaičius – 3, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai), atlygis valdybos nariui – 1101 Eur per mėnesį.

Aktualios nuorodos:

Atranka vykdoma, vadovaujantis Valstybės tarnautojų ir kitų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-4846: https://ta.kaunas.lt/legal-acts

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.svara.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: https://www.svara.lt/wp-content/uploads/Strateginis-planas-2020-m..pdf

Kauno miesto savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei ir Bendrovės valdybos nario veiklos sutarties projektas:

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojas:

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtį;
  • turėti lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;
  • turėti vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirties;
  • turėti investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirties;

Pageidautini privalumai:

1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis;

2. įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas bei taikymo patirtis;

3. veiklos matavimo, duomenų valdymo ir kontrolės metodų taikymo patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti valstybės tarnautojas:

1. Pasirašyta Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

2. Pasirašytas Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).

3. Gyvenimo aprašymas;

4. Motyvacinis laiškas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

5. Asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

6. Organizatoriaus ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 13 d. (imtinai).

Dokumentų pateikimo būdas

Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Lt-44251 Kaunas, nurodant „Atranka į UAB „Kauno švara“ valdybos narius“.

Elektroniniu paštu, adresu: juridiniu.asmenu.valdymas@kaunas.lt, nurodant „Atranka į UAB „Kauno švara“ valdybos narius“.

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Kontaktinis asmuo: Gytė Gurskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė,  tel. 8 (37) 226682, gyte.gurskiene@kaunas.lt

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
  2. Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).
Share on

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart