Kokybės linija
8 37 490729
Avarinė tarnyba
8 800 00111
Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Antrinių žaliavų aukcionas

>
Antrinių žaliavų aukcionas
 

UAB „Kauno švara“ vykdo kainų apklausą ir kviečia Jus dalyvauti apklausoje dėl antrinių žaliavų pirkimo. Siūlome pirkti (antrinių žaliavų kiekiai 2020 m. kovo – balandžio mėn.):

  1. Kartoninės pakuotės atliekos 15 01 01 – apie 230 t;
  2. Mišraus popieriaus (nerūšiuotos) atliekos 20 01 01  – apie 200 t;
  3. Mišraus popieriaus (rūšiuotos) atliekos 20 01 01 – apie 24 t;
  4. Plastikinės pakuotės (HDPE) atliekos 15 01 02 02 – apie 30 t.

       Žaliavos yra presuotos.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Pirkime gali dalyvauti tik atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir turintys teisę gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nurodytas konkurso sąlygose panaudoti (perdirbti) ar išvežti panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Ekonominės erdvės valstybes.

Pirkėjas privalo išvežti nurodytą žaliavų kiekį per 5 (penkias) darbo dienas nuo pardavėjo pateiktos informacijos el. paštu apie žaliavų susidariusį kiekį.

Pirkėjai, norėdami pasiimti antrines žaliavas, turi būti pilnai atsiskaitę su pardavėju. Jas reikia pasiimti savo transportu iš įmonės teritorijos. Siūlant kainą, pirkėjas turi būti įvertinęs (apžiūrėjęs) žaliavos kokybę ir  dėl jos kiekio ir kokybės pretenzijų reikšti negali.

Laimėtojas privalo pasirašyti sutartį per 5 (penkias) darbo dienas.    

Pasiūlymą pateikti el. paštu: aukcionai@svara.lt iki 2020 m. kovo 02 d. 12 val. 00 min.

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart