Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Kokybės linija
8 800 00111    8 37 490729
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Pelenai ir šlakas

>
Pelenai ir šlakas

UAB „Kauno švara“ transportuoja Kauno ir Vilniaus kogeneracinėse jėgainėse po atliekų deginimo proceso susidariusius nepavojinguosius pelenus ir šlaką. Artimiausiu metu papildomai apdorotus  pelenus ir šlaką planuojame panaudoti civilinėje inžinerijoje tiesiant kelius.

Tyrimai, patvirtinantys medžiagos kokybę

Jau ne vienerius metus bendradarbiaujame su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto specialistais, kad išsiaiškintume šios medžiagos poveikį aplinkai ir tinkamumą civilinėje inžinerijoje. Dalinamės VGTU atliktais ir tebetęsiamais tyrimais:

 • Komunalinių atliekų deginimo proceso pelenų (šlako) savybių tolygumo ir poveikio aplinkai tyrimas.

Vykdytas nuo 2016 m. vasario mėn. iki 2016 m. gegužės mėn.

 • Komunalinių atliekų deginimo pelenų (šlako), panaudojant automobilių kelių (gatvių) konstrukcinių sluoksnių įrengimui, vertinimo modelis.

Vykdytas nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2018 m. balandžio mėn.

 • Šlako rišančiųjų savybių kitimo laike nustatymas priklausomai nuo šlako frakcijos, šlako kiekio ir grunto rūšies bei šlako mišinių (su pridėtinėmis medžiagomis ir be jų) tinkamumo apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti nustatymas.

Vykdytas nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2020 m. sausio mėn.

 • Eksperimentinio ruožo tyrimai valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1705 Mikutaičiai I  ruože nuo 0,000 iki 3,770 km.

Vykdomas nuo 2021 m. balandžio mėn. iki šiol.

 • Atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako atskirųjų frakcijų tyrimai, siekiant juos panaudoti kelių tiesyboje.

Vykdytas nuo2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. balandžio mėn.

 • Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako pritaikymo transporto eismo zonos dangos konstrukcijai.

Vykdytas nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2022 m. liepos mėn.

 • Nepavojingųjų dugno pelenų (šlako) analizė.

Vykdoma nuo 2022 m. balandžio mėn. iki šiol.

Verdiktas – atsižvelgiant į Lietuvos ir kitų šalių patirtį nustatyta, kad atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, tenkinantys aplinkosauginius bei numatytos panaudojimo paskirties techninius reikalavimus, gali būti sėkmingai taikomi statinių statyboje ir statybos produktų gamyboje bei tiekiami į rinką kaip sertifikuoti statybos produktai.

Pelenų ir šlako atliekų apdorojimo procesas

Komunalinės bei kitos nepavojingosios atliekos sudeginamos bendro atliekų deginimo įrenginiuose à Susidarę nepavojingieji dugno pelenai ir šlakas uždaromis transporto priemonėmis yra vežami į sąvartyne specialiai įrengtą aikštelę, kurioje pritaikant mechaninio apdorojimo įrenginius iš pelenų ir šlako atliekų yra išskiriami spalvotieji ir juodieji metalai à Mechaniškai apdorotų pelenų ir šlako likusi dalis (mineralinė medžiaga) mažiausiai  3 mėn. sendinama atvirose aikštelėse (juos veikia įvairios natūralios oro sąlygos) à atliekami periodiniai aplinkosauginių ir numatytai taikymo paskirčiai reikalaujamų savybių tyrimai.

Atsižvelgiant į Aplinkosauginius reikalavimus atliekami šie tyrimai:

 • Cheminės sudėties nustatymas;
 • Ribinių išplovimo ir kitų vertčių nustatyas vadovaujantis Atliekų sąvartynų taisyklėmis.
 • Išplovimo ribinės vertės nustatymas, kai pelenai ir šlako atliekos gali būti naudojamos statinių statyboje.

Galimas pelenų ir šlako panaudojimas

 • Kelių tiesybos produktų gamybai. Ši medžiaga būtų naudojama kaip dirbtinis užpildas ir (arba) kaip nesurišantis mišinys pagrindo sluoksniams bei rišikliams įrengti;
 • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio ir (arba) medžiagų gamybai;
 • Statinių statyboje (keliams tiesti ar rekonstruoti, pastatų pamatams) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Sąvartynuose: šalinamų atliekų sluoksnių perdengimui, sąvartynų uždarymui arba kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga laikinų kelių tiesimui.

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart