Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Kokybės linija
8 800 00111    8 37 490729
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Asmens duomenų apsauga

>
Asmens duomenų apsauga

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kauno švara“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Kauno švara“
Juridinio asmens kodas: 132616649
Buveinės adresas: Statybininkų g. 3 (įėjimas iš S. Žukausko g.), Kaunas

Duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Teisės labirintai“

El. p. info@teiseslabirintai.lt, tel. +370 630 17 959. 

SVARBŪS DOKUMENTAI:

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart