Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Kokybės linija
8 800 00111    8 37 490729
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Misija ir vizija

>
Misija ir vizija

Bendrovės misija:

Mes, Kauno švara darbuotojai, nuoširdžiai rūpinamės kiekvieno Kauno miesto ir regiono gyventojų ir Bendrovės kokybišku atliekų ir aplinkos tvarkymu, kad Kaunas būtų švarus ir gražus miestas.

Šio pagrindinio tikslo sieksime:

 • Prisidedant prie Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose įvardintų tikslų:
 • Žaliojo kurso srityje – „Žaliojo kurso principais paremtas modernus, efektyviai išteklius naudojantis, klimato kaitą švelninantis ir konkurencingas miestas“ (įgyvendinant uždavinius „Skatinti efektyvų išteklių valdymą ir atliekų prevenciją“, „Mažinti aplinkos taršą ir kurti miesto ekosistemą, siekiant didinti atsparumą klimato kaitos padariniams“ ir „Išsaugoti biologinę įvairovę mieste“) siekimo. Teikdami kokybiškas ir šiuolaikiškas atliekų tvarkymo paslaugas Kauno miesto ir apskrities gyventojams bei Bendrovėms;
 • Susisiekimo ir darnaus judumo srityje – rūpindamiesi Kauno miesto gatvių ir viešųjų erdvių priežiūra bei tvarkymu, prisidedant prie Kauno miesto tikslų darnaus judumo srityje. Rūpindamiesi Kauno miesto gatvių ir viešųjų erdvių priežiūra bei tvarkymu; Diegdami technologines, vadybines ir socialines inovacijas, leidžiančias būti moderniais, konkurencingais ir prieinamais visose pagrindinėse Bendrovės veiklose susijusiuose su atliekų surinkimu ir tvarkymu, miesto teritorijų priežiūra ir švaros užtikrinimu; Puoselėdami ilgametes Bendrovės veiklos tradicijas, jas tobulindami savo veikloje, remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

Bendrovės vizija:

UAB „Kauno švara“ – atvira iššūkiams ir pokyčiams, taikanti geriausią Europos patirtį, plėtojanti paslaugas ir technologijas, tarnaujanti savajam miestui, siekianti nuolatinio savo vadovų ir darbuotojų tobulėjimo bei lyderystės tarp savo srities Bendrovių.

Bendrovė, siekdama savo vizijos ir akcininkų lūkesčių, didžiausią dėmesį skiria šiems tikslams:

1. Finansų perspektyvos keliamas tikslas:

Efektyvaus Bendrovės materialaus turto ir žmogiškųjų išteklių valdymas, racionalus turimų išteklių naudojimo, maksimaliai pritraukiant ES, Užimtumo tarnybos ir kitų siūlomų programų lėšas bei resursus, naujai įsigyjamo materialaus turto poreikio ekonominio pagrindimo.

2. Klientų perspektyvos keliamas tikslas:

Gerinti klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla.

3. Organizacijos perspektyvos keliamas tikslas:

Užtikrinti Įmonės vystymą, kad taptų Kauno regiono lydere komunalinių atliekų tvarkymo srityje, įgyvendinant Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane, Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane ir Kauno miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytas užduotis ir reikalavimus.

4. Vidinių procesų perspektyvos keliami tikslai:

 • Užtikrinti nepertraukiamą paslaugų tiekimą efektyviausiu būdu;
 • Gerinti klientų aptarnavimo kokybę;
 • Vystyti rūšiuojamų atliekų surinkimo infrastuktūrą, plečiant perdirbimui tinkamų atliekų surinkimo apimtis;
 • Plėtoti švietimo ir visuomenės informavimo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje.

Bendrovė savo visą veiklą vykdo remdamasi šiomis vertybėmis:

 • Tobulėjimas – tarpusavyje dalinamės įgautomis žiniomis bei skatiname naujas darbuotojų idėjas, galvodami apie klientų patirtį;
 • Partnerystė – bendradarbiaujame atvirai ir profesionaliai, gerbdami vieni kitus bei klientus, žinome, kad dirbdami tarpusavyje galime pasiekti geresnių rezultatų;
 • Atsakomybė – patikimai vykdome tikslus bei kuriame ekonominę vertę, naudodami mažiausias galimas sąnaudas, siekdami geriausio rezultato paslaugos gavėjams;
 • Išradingumas – ieškome sumanių sprendimų, naujausių metodų, bei taikome šiuolaikines technologijas;
 • Pozityvumas – kuriame pozityvią bei saugią aplinką, puoselėdami patogias sąlygas darbuotojams;
 • Tvarumas – esame socialiai atsakingi, ieškome inovatyvių ir protingų sprendimų atliekų rūšiavimui bei aplinkos priežiūrai, tvariu būdu.

Veiklos aprašymas

Bendrovė yra atsakinga už atliekų bei aplinkos tvarkymą ir visuomenės švietimą dėl atliekų sudarymo vengimo ir rūšiavimo. Bendrovė taip pat tvarko atliekų apskaitą, plėtoja antrinių žaliavų surinkimą ir panaudojimą, užtikrina saugų atliekų laikymą bei skatina daugkartinio naudojimo pakuočių ir medžiagų vartojimą bei gamybą.

Pagrindinės paslaugos, kurias teikia Bendrovė:

1. Atliekų tvarkymas:

 • Antrinių žaliavų tvarkymas;
 • Didžiagabaričių atliekų tvarkymas;
 • Komunalinių atliekų tvarkymas;
 • Pavojingų atliekų tvarkymas;
 • Statybos ir griovimo atliekų tvarkymas;
 • Žaliųjų atliekų tvarkymas.

2. Aplinkos tvarkymas:

 • Daugiabučių namų kiemų ir kitų teritorijų aplinkos priežiūra;
 • Mechanizuotas teritorijų valymas;
 • Rankinis teritorijų valymas;
 • Žolės pjovimas.

3. Gatvių (kelių) tvarkymas:

 • Gatvių asfaltavimas;
 • Viešųjų erdvių statyba ir remonto darbai;

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart