Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Kokybės linija
8 800 00111    8 37 490729
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Apie Kauno švarą

>
Apie Kauno švarą

Įmonės istorija

1918
Aptinkame įmonės įkūrimo ištakas, kai buvo organizuota gurguolė švaros palaikymui Kauno mieste. Ji priklausė savivaldybės ūkio skyriui ir rūpinosi teritorijų, valymo bei asenizacijos išvežimo reikalais.
1944
Miesto vykdomojo komiteto ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjo įsakymu buvo įkurta miesto švaros ir ūkio dalis - švaros kontora, o jos pirmuoju vadovu paskirtas Z. Gurevič. Pirmaisiais metais švaros kontora 40 arklių bei tiek pat vežimų, su kuriais buvo išvežamos buitinės atliekos bei asenizacija.
1947
Buvo surinktos ir suremontuotos pirmosios trofėjinės mašinos, viena bortinė ir viena asenizacinė.
1963
Švaros kontoros bazėje buvo įsteigta specializuoto autotransporto įmonė, kuri turėjo 156 autotransporto priemones bei mechanizmus.
1964
Arklių transportas iš miesto švarinimo darbų buvo galutinai išstumtas.
1968
Pradėta statyti 350 vietų autoūkio gamybinė bazė.
1984
Pastatyta kietų buitinių atliekų perkrovimo stotis - pirmoji tokia stotis respublikoje. Tai padėjo dar operatyviau organizuoti darbą, taupyti materialinius resursus.
1995
Pradėta intensyviai bendradarbiauti su Danijos konsultacine firma COWIconsult. Pasiekta svarbių rezultatų atliekų tvarkymo sferoje, Lapių sąvartyno modernizavime vykdant bendrą projektą "Kietų atliekų tvarkymas Kaune - sistemos būklės gerinimas".
1999
Kauno m. savivaldybės įmonė "Švara" perregistruota į akcinę bendrovę "Kauno švara".
Nuo 2000
Pasikeitus įmonės statusui įmonė tapo Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara". Toje bazėje įmonė vykdo savo gamybinę veiką ir šiuo metu. Per visą gamybinį laikotarpį įmonė sukaupė nemažą patirtį švarinant Kauną. Per metus iš miesto vien tik įmonės transportu išvežama apie 730 000 m3 buitinių bei gamybinių atliekų, valomos, laistomos, plaunamos pagrindinės miesto gatvės, eksploatuojamas 35,02 ha Lapių sąvartynas bei miesto viešieji tualetai. Intensyviai diegiama antrinių atliekų surinkimo sistema, įdiegta nauja moderni rūšiavimo-presavimo linija. Daug padaryta bei daroma diegiant naują techniką, mechanizuojant ir kompiuterizuojant valdymo bei apskaitos procesus. Nemaža naujovių numatoma ir ateityje. Tai sudarys sąlygas Kauno miestui tapti dar gražesniu ir švaresniu.
ISTORIJA TĘSIASI…

UAB „Kauno švara“ tai viena lyderiaujančių atliekų tvarkymo kompanijų Lietuvoje, turinti didelį įdirbį aplinkosaugos gerinimo srityje.

Todėl bendrovė įsipareigoja:

  • laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų bendrovės  įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą;
  • siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;
  • glaudžiai bendradarbiauti  su valdžios, bei kitomis institucijomis  aplinkosauginiais klausimais;
  • tobulinti esamas ir diegti  naujas“švaresnes“ technologijas, siekiant geresnės paslaugų kokybės ir mažiausios žalos aplinkai;
  • kuo efektyviau naudoti energetinius ir gamtinius išteklius;
  • taikyti prevencines priemones, kad kuo mažiau teršti aplinką, orą, ir vandenį;
  • vykdyti, užtikrinti  ir nuolat tobulinti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą;
  • aktyviai dalyvauti projektuose aplinkosaugos srityje;
  • ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę už švarią aplinką institucijomis.

UAB „Kauno švara“ kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo Kauno miesto aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo srityje.

Pagrindinės užduotys: vengti atliekų susidarymo, kontroliuoti atliekų susidarymą ir tvarkyti jų apskaitą, tvarkyti atliekas bei plėtoti antrinių žaliavų surinkimą ir panaudojimą, užtikrinti saugų atliekų laikymą, skatinti daugkartinio naudojimo pakuočių ir medžiagų gamybą ir vartojimą, antrinių žaliavų perdirbimą bei atliekų (ypač pavojingų) saugų tvarkymą. Atliekų rūšiavimas bei antrinių žaliavų perdirbimas leis sumažinti žaliavų ir gamtos išteklių naudojimą. Sumažėjus atliekų srautui pailgės sąvartynų naudojimo laikas, mažiau reikės žemės plotų atliekoms laidoti, sumažės sąvartynų įrengimo ir priežiūros sąnaudos bei aplinkos tarša.

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart