Susisiekite su mumis

Laukelius, pažymėtus * privaloma užpildyti.

Mūsų tikslas - saugi darbo aplinka VISIEMS

Mūsų tikslas - švari aplinka VISIEMS

Mūsų tikslas - KOKYBIŠKOS paslaugos VISIEMS mūsų klientams

Viešo aukciono būdu parduodamas UAB "Kauno švara" turtas čia

Komunalinių atliekų tvarkymo tarifo pasikeitimai, nerūšiuojantiems individualių namų savininkams:

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės komunalinių atiekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m vasario 2d. sprendimo Nr.T-5, 26 punktu, nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. individualių valdų savininkams, nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir (ar) atsisakantiems priimti individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo konteinerius, komunalinių atliekų tvarkymo įkainį didinti 3 kartus (kuris patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 13d. sprendimu Nr. T-358).

Nauja Kauno miesto atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodika, įkainiai ir normos:

Informuojame, jog remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7d. sprendimu Nr. T-10 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir 2017 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. T-357  "Dėl Kauno miesto savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo" ir 2017 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. T-358  „Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo"  nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.  už komunalinių atliekų tvarkymą bus taikoma dvinarė įmoka, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

 

Individualių valdų rūšiavimo konteinerių tuštinimo grafikas Kauno mieste:

2017m       2018m.

(Konteinerius prie važiuojamosios kelio dalies prašome pastatyti iki 6.00 valandos ryto)
Grafikas_2017_09
20171103_095332

Kur naudotų padangų vieta?

2017-11-03

Stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės - čia senoms padangoms vieta.

Iš gyventojų NEMOKAMAI priimamos 5 padangos per metus, kurios priskiriamos vienam automobiliui (nurašomi transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys).

Naudotos padangos NEMOKAMAI priimamos stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelėse Ašigalio g. 20 ir Julijanavos g. 1A, Kaunas

Kitos didelių gabaritų ir pavojingų pavojingų atliekų  priėmimo aikštelės, ekploatuojamos VŠĮ Kauno RATC.

Visos naujienos
20171103_095332

Kur naudotų padangų vieta?

2017-11-03

Stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės - čia senoms padangoms vieta.

Iš gyventojų NEMOKAMAI priimamos 5 padangos per metus, kurios priskiriamos vienam automobiliui (nurašomi transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys).

Naudotos padangos NEMOKAMAI priimamos stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelėse Ašigalio g. 20 ir Julijanavos g. 1A, Kaunas

Kitos didelių gabaritų ir pavojingų pavojingų atliekų  priėmimo aikštelės, ekploatuojamos VŠĮ Kauno RATC.

Visos naujienos
Barstymas (naujienoms)

Gatvių valymas, barstymas

2017-12-15

Gatvių valymas, barstymas gruodžio 15d.

Pagal suderintą sąrašą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi š. m. gruodžio 15 naktį  šlapia druska buvo barstytos 235 Kauno miesto gatvės, įkalnės, tiltai, viadukai, kurių bendras plotas 3 308 221 m2. Darbai pradėti 2:00 val. baigti 5:30 val.  Į gatves išvažiavo 10 automašinų su barstymo įranga, atliekant darbus, buvo išberta 99 tonos druskos 

Visos naujienos

Apklausa

Ar rūšiuojate atliekas kurias išmetate?


Visos apklausos

Sertifikatai:

                              

Partneriai:

partneris1