Susisiekite su mumis

Mūsų tikslas- saugi darbo aplinka VISIEMS

Mūsų tikslas - švari aplinka VISIEMS

Komunalinių atliekų tvarkymo tarifo didinimas, nerūšiuojantiems individualių namų savininkams. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės komunalinių atiekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m vasario 2d. sprendimo Nr.T-5, 26 punktu, individualių valdų savininkams nuo 2018 m. kovo 1 d. nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir (ar) atsisakantiems priimti individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo konteinerius, komunalinių atliekų tvarkymo įkainis, (kuris patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017m. lapričio 14d. sprendimu Nr. T-729), didinamas 3 kartus. 

Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo naujų įkainių taikymas Kauno mieste. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d.  sprendimu Nr. T-729 ir 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-813, atliekų turėtojams, nuo 2018 m. kovo 1 d. už suteiktas mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas įmokos dydis skaičiuojamas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės patvirtintais naujais komunalinių atliekų tvarkymo įkainiais.

Dėl gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo kainos. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo skyriaus vadovo pavaduotojo 2017-03-15 tarnybiniu pranešimu T-193, nuo 2018 m. kovo 1d. gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo kaina susideda iš šių dalių:

  • Surinkimo ir išvežimo- 7,56 Eur už kub.m. be PVM;
  • Priėmimo ir apdorojimo- 10,15 Eur už kub.m. be PVM;
  • Taršos mokestis sąvartyne šalinamoms atliekoms - 2018 m. - 0,75 Eur už kub. m. be PVM, 2019 m. - 3,24 Eur už kub. m. be PVM ir 2020 m. - 4,1 Eur už kub. m. be PVM. 

Individualių valdų rūšiavimo konteinerių tuštinimo grafikas, Kauno mieste. Spausti čia

Kolektyvinių rūšiavimo konteinerių tuštinimo grafikas, Kauno mieste . Spausti čia

Komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo grafikas, Kauno mieste. Spausti čia

Atliekų tvarkymas šventinę dieną

2018-02-13

Informuojame, kad š.m. VASARIO 16d. atliekos bus vežamos įprastu grafiku.

Daugiabučių namų gyventojų prašytume rasti galimybę neužstatyti privažiavimų prie bendrai naudojamų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių.

Visos naujienos

Pažintinės ekskursijos

2018-01-01

Jau eilę metų įmonėje organizuojamos aplinkosauginės pažintinės ekskursijos. Jų metu supažindinama su atliekų tvarkymo sistema, aplinkosauginėmis problemomis, jų sprendimo būdais, aplankoma antrinių žaliavų rūšiavimo linija.

Dėl ekskursijų teirautis tel. 8 670 79591

 

Visos naujienos

Atliekų tvarkymas šventinę dieną

2018-02-13

Informuojame, kad š.m. VASARIO 16d. atliekos bus vežamos įprastu grafiku.

Daugiabučių namų gyventojų prašytume rasti galimybę neužstatyti privažiavimų prie bendrai naudojamų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių.

Visos naujienos

Vasario 7 d. gatvių barstymo, valymo darbai

2018-02-07
  • Pagal suderintą sąrašą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi š. m. vasario 7 d.  šlapia druska buvo barstytos 235 Kauno miesto gatvės, įkalnės, tiltai, viadukai, kurių bendras plotas 3 308 221 m2.  Į gatves išvažiavo 10 automašinų su barstymo įranga, atliekant darbus, buvo išberta 132 t druskos. Barstymo darbai pradėti 02:00 val. baigti 05:00 val. 

  • Oro prognozės ir sąlygos keliuose stebimos,  pastarosioms pasikeitus  darbai iškart bus organizuojami  atsižvelgiant į pasikeitimus.

Žiemą net ir gausiai barstant, ir valant gatves važiavimo sąlygos niekada nebus tokios kaip šiltuoju metų laiku. Būkite atidūs, atsargūs ir važiuokite saugiu greičiu.

Visos naujienos

Apklausa

Ar rūšiuojate atliekas kurias išmetate?


Visos apklausos

Sertifikatai:

                              

Partneriai:

partneris1