Susisiekite su mumis

Darbo užmokestis

Vadovo atlyginimas skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-1324 "Dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų, jų pavaduotojų, padalinių vadovų ir vyriausiųjų buhalterių darbo užmokesčio nustatymo", 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-293 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A-1324 „Dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų, jų pavaduotojų, padalinių vadovų ir vyriausiųjų buhalterių darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“.

UAB “Kauno švara” darbuotojų 2017 metų, III ketv.,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus) neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės
Darbuotojų skaičius, vnt
Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn
Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn
Premijos  ir kitos išmokos  Eur/mėn
Administracijos vadovas (Generalinis direktorius, pavaduotojai)

5

1864

747

0

 
 
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt      Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Administracijos vadovas  (Generalinis direktorius, pavaduotojai) 5 2611
Padalinių vadovas, pavaduotojas 15 1676
Vyresnysis IT specialistas-programuotojas, IT specialistas- programuotojas 2 1963
Vyresnysis juristas, juristas 2 1016
Specialistas 11 991
Vadybininkas 12 935
Ekonomistas, finansininkas 8 938
Meistras 27 792
Apskaitininkas 8 711
Vairuotojas, traktorininkas 97 1002
Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai 302 705
Viso 489 849
 
2017 m III ketv. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis - 671 Eur.
Valdybą sudaro 5 nariai.
 

UAB “Kauno švara” darbuotojų 2017 metų, II ketv.,

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus) neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt      Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Administracijos vadovas 5 2462
Padalinių vadovas, pavaduotojas 16 1634
Vyresnysis IT specialistas-programuotojas, IT specialistas- programuotojas 2 1827
Vyresnysis juristas, juristas 2 1057
Specialistas 12 975
Vadybininkas 12 965
Ekonomistas, finansininkas 8 934
Meistras 28 808
Apskaitininkas 8 728
Vairuotojas, traktorininkas 97 968
Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai 305 675
Viso 495 818
2017 m II ketv. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis - 623 Eur.
Valdybą sudaro 5 nariai.
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2017 metų, I ketv.,
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktoriai                             5 2641
Administracijos darbuotojai (be direktorių) 91 992
Darbininkai 384 785
Viso 480 846
2017 m I ketv. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis - 671 Eur.
Valdybą sudaro 5 nariai.
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2016 metų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktoriai 5 2688
Administracijos darbuotojai (be direktorių) 92 964
Darbininkai 409 711
Viso 506 778
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2016 metų I ketvirčio 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Vadovai 5 2166
Administracijos darbuotojai (be vadovų) 94 845
Darbininkai 390 665
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2016 metų II ketvirčio
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Vadovai 5 2510
Administracijos darbuotojai (be vadovų) 92 886
Darbininkai 413 674
Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 510 731
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2016 metų III ketvirčio 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktoriai 5 2634
Administracijos darbuotojai (be direktorių) 91 927
Darbininkai 420 699
Viso 516 759
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2016 metų IV ketvirčio 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktoriai 5 2680
Administracijos darbuotojai (be direktorių) 89 920
Darbininkai 411 705
Viso 505 762
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2015 metų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais ir litais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Eur Vidutinis darbo užmokestis, Lt
Vadovai 5 2416 8341
Administracijos darbuotojai (be vadovų) 94 837 2889
Darbininkai 405 655 2261
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2014 metų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais ir eurais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Lt Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Vadovai 5 8748 2534
Administracijos darbuotojai (be vadovų) 92 2649 767
Darbininkai 394  2064 598
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2013 metų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Lt
Vadovai 4  8161
Administracijos darbuotojai (be vadovų) 90 2460
Darbininkai 419  1930
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2012 metų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Lt
Vadovai 4 8043
Administracijos darbuotojai (be vadovų) 85 2410
Darbininkai 402 1864
 
UAB “Kauno švara” darbuotojų 2011 metų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių:
Darbuotojų pareigybių grupės Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis darbo užmokestis, Lt
Vadovai 4 7538
Administracijos darbuotojai (be vadovų) 88 2225
Darbininkai 428 1824

 

Redaguota: 2017-10-18